دریافت مشاوره و راهنمایی: 09118463538

وال پست چیست؟

مقدمه

در گذشته هر جا دیواری وجود داشت سقفی نیز بود که وزن خود را به دیوارها تحمیل میکرد دیوارها در معماری علاوه بر خلق و ایجاد فضا وظایف دیگری نیز به عهده دارند یکی از این وظایف تقسیم بندی فضاها فارغ از خصصیه تحمل باربری است.

تجربه نشان داد در مناطق زلزله خیز، دیوارها در هر حالت به هنگام زلزله قادرند تاثیراتی مهمی بر سازه ساختمان بگذارند اغلب مشاهده شده است که در هنگام وقوع زلزله دیوارها ترک خورده و یا دچار ریزش گردیده اند لازم به ذکر است ترک خوردگی و یا شکست در دیوارهای جداکننده با توجه به سطح عملکرد سازه، طبیعی است لیکن ریزش این دیوارها غیر قابل قبول می باشد تخریب دیوارها در هنگام وقوع زلزله به دلیل اجرای نادرست دیوارها ،میباشد از اینرو باید تدابیری اندیشید تا ضمن تامین پایداری دیوارهای جداکننده و هدایت ترکهای احتمالی به مواضعی مشخص یک رویه واحد در اجرای دیوارها در پروژهها بوجود بیاید

تعاریف و کلیات

دیوارهای جداکننده بر اساس موقعیت و یا مصالح تشکیل دهنده تقسیم بندی میگردند این دیوارها بسته به محل قرارگیری ، ممکن است در درون قاب ساختمان و یا خارج از قاب اجرا گردند در صورتیکه دیوار جداکننده داخل قاب اجرا گردد ، میانقاب و در صورتیکه خارج از قاب اجرا گردد تیغه نامیده میشوند همچنین در صورتیکه دیوار از واحدهای بنایی مجزا تشکیل شده باشد به آن دیوار گسسته و در صورتیکه دیوارها به گونه ای اجرا شده باشند که تمام عناصر تشکیل دهنده آن عملکردی یکپارچه داشته باشند دیوار با مصالح پیوسته نامیده میشوند .

انواع میانقاب :

میانقاب ها با توجه به نحوه اجرا ( اتصال یا عدم اتصال) عملکرد متفاوتی با یکدیگر دارند همچنین اثراتی که روی سازه و توزیع نیرو بین قابهای ساختمانی میگذارند ، مختلف است. در صورتیکه میانقاب به قاب )تیر و ستون ( متصل باشد و نقش باربر جانبی داشته باشد، میانقاب سازهای و در صورتیکه میانقاب به نحوی از قاب جدا شده باشد و در باربری جانبی مشارکت ننماید. میانقاب غیر سازهای تلقی میگردد.

میانقابهای سازه ایی :

در برخی ساختمانها برای جدا کردن فضای ساختمان و بیرون آن معمولا از دیوارهایی با مصالح بنایی استفاده میشود که در داخل قاب قرار میگیرند. به علت استفاده زیاد از دیوراهای پر کننده در ساختمانهای متداول ، مطالعه اثر دیوار بر رفتار سازه در هنگام زلزله موضوعی کاربردی و مهم است هر چند وجود دیوار باعث افزایش سختی کل سازه میشود اما این اثر همواره جنبه مثبت ندارد چرا که سختی بالای سازه، موجب جذب نیروی زلزله بیشتر میگردد ولی با توجه به ترد بودن مصالح دیوارهای بنایی متداول منجر به تخریب زود هنگام این عضو میگردد که به شدت باربری جانبی سازه تقلیل می یابد

میانقابهای غیر سازه ایی:

همانگونه که قبلا اشاره گردید در صورتیکه میانقاب به قاب متصل باشد، باید اثرات میانقابی بر سازه و مقاومت میانقاب را برای تحمل نیروهای وارده کنترل نمود . برای آنکه سازه مستقل از میانقاب کنترل گردد یا به عبارتی اثرات اندرکنش قاب و میانقاب در محاسبات لحاظ نگردد، باید میانقاب از قاب جدا گردد. در صورت جدا نمودن میانقاب از قاب با توجه به مقاومت داخل صفحه میانقابها و عدم اعمال نیرویی از قاب به میانقاب ، میانقاب در داخل صفحه خود دچار خسارت نمیگردد لیکن همواره این خطر وجود دارد که میانقاب در حرکت خارج از صفحه خود دچار خسارت یا فرو ریزش گردد بنابراین باید حرکت خارج از صفحه میانقاب کنترل گردد. برای آنکه رفتار میانقاب در خارج از صفحه خود ، بصورت طره عمل ننماید و عملکردی مشابه تیر دو سر مفصل داشته باشد، باید لبه فوقانی میانقاب به شکل مطلوبی مهار گردد با توجه به ابعاد واحدهای گسسته ، ممکن است در رج آخر اتصال مناسبی بین میانقاب با تیرها ایجاد نگردد به همین دلیل پیشنهاد میگردد رج آخر میانقابهای با مصالح گسسته را با آجر فشاری بصورت مورب اجرا نمایند و از هر دو طرف نیز پالستر ماسه سیمان اجرا گردد.

انواع میان قابهای غیر سازهایی از لحاظ مصالح مصرفی

۱ میانقابهای گسسته

 2-میانقابهای پیوسته

3-میانقاب با مصالح گسسته

مصالح گسسته عمدتا رفتاری شکننده دارند بنابراین تا حد امکان باید تغییر شکلهای آنها در داخل و خارج از صفحه مهار گردد و یا کاربرد آنها در ساختمان محدود .گردد

در ذیل به انواع مصالح گسسته متعارف در ساخت میانقاب ها اشاره میگردد:

۱ -آجر فشاری

۲ بلوک سفالی

3 بلوک سبک بتنی

۴ بلوکهای بتنی هوادار

میانقاب با مصالح پیوسته

میانقابها با مصالح پیوسته حاصل صنعتی سازی روند ساختمان سازی میباشد استفاده از این میانقابها باید اصول زیر را در محقق نماید:

مقاومت مورد نیاز میانقاب در برابر نیروهای خارج و داخل صفحه

صرفه جویی در مصرف انرژی در زمان تولید و بهره برداری از ساختمان

سرعت بالا در اجرا قابلیت استفاده در شرایط اقلیمی متفاوت

هزینه تمام شده پایین

میانقابهای پیوسته با توجه به نحوه اجرا و منسجم بودن آنها در هنگام اعمال بار جانبی عملکرد مطلوبی را به نمایش میگذارد ولی میانقابهای با مصالح گسسته تا این اندازه منسجم نبوده و در هنگام اعمال بار جانبی ممکن است به صورت قطعات بزرگ و کوچک از محل خود جدا شده و ریزش نمایند

میانقابهای پیوسته از تنوع بسیار بالایی برخوردار هستند و همچنان ابداعات جدیدی در این زمینه وجود دارد با این وجود در ادامه به تعدادی از روشهای مرسوم در کشور برای اجرای میانقاب با مصالح پیوسته اشاره میگردد

پانل 3D -1

-2 سیستم دیوار خشک ) wall dry

۳ سیستم پالستر درجا

بازشو در میانقابها

در صورتیکه طول بازشو بیش از ۵۰ طول دیوار و یا ارتفاع بازشو بیش از ۵۰ ارتفاع دیوار جداکننده باشد، میتوان پانل دیوار را بصورت پانلهای کوچکتر در اطراف بازشو طراحی نمود. در صورت عدم امکان استفاده از این ،روش طراحی دیوار با استفاده از تئوری صفحات با شرایط تکیه گاهی مناسب مجاز است

تیغه ها

همانگونه که پیشتر عنوان گردید تیغه،ها جداکننده هایی هستند که در باربری جانبی سازه نقشی ندارند و داخل قاب ساختمانی اجرا نشدهاند الزم است که اجرای تیغهها قبل از کفسازی صورت پذیرد تا لبه تحتانی تیغه ها بصورت موثر مهار گردد همچنین در صورتیکه تیغه ها بعد از عملیات کفسازی اجرا شود باید تدابیر الزم جهت مهار لبه تحتانی تیغه اندیشیده شود و مهار لبه تحتانی به خوبی انجام گیرد. توصیه میگردد برای اجرای تیغه ها از دیوارهای با مصالح پیوسته استفاده گردد . در صورتیکه مصالح مصرفی در سقف از مصالحی باشند که مقاومت فشاری آنها کم استفاده از بلوکهای پلی استایرن و تحمل نیروی حاصل از پدیده کنش قوسی را نداشته باشند اجرای تیغه ها باید از مصالح پیوسته با شد در غیر اینصورت استفاده از مصالح گسسته بال مانع است.

گالری عکس های والپست

اشتراک گذاری در:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب پیشنهادی:

× تماس با ما 09118463538